You are here

Privaatheidsbeleid

Kokkedoor Kardoes sal nooit u persoonlike inligting aan enige iemand anders gee of verkoop nie. U kan ons volledige persoonlike inligting beleid hieronder lees. U hoef dus nie te bekommer nie, u persoonlike inligting is veilig in ons hande.

Ons neem ons kliënte se persoonlike inligting ernstig op, en ons sal derhalwe slegs u inligting versamel en gebruik soos hieronder verduidelik. Ons sal alle moontlike voorsorgmaatreëls tref om u inligting te beskerm en veilig te bewaar. Vir die doeleindes van hierdie klousule, sal “persoonlike inligting” definieer word soos vervat in die Bevordering van toegang tot informasie Wet 2 van 2000.

Persoonlike inligting:

Kokkedoor Kardoes sal nie enige van u persoonlike inligting verkoop, ruil of deel met enige ander party nie.

U persoonlike inligting sal uitsluitlik gebruik word deur ons Kokkedoor Kardoes span vir die prossesering van u maandelikse bestelling van die Kardoes.

Verkryging van u Persoonlike Inligting:

Wanneer u by die Kokkedoor Kardoes aansluit, word ‘n rekening vir u geskep, waar sekere inligting benodig word, waaronder:

 • U naam en Van
 • Die adres waar die Kardoes afgelewer moet word
 • U e-pos adres
 • Telefoon nommer / Sel nommer
 • U geboortedatum
 • ID nommer

Soos genome, sal hierdie inligting slegs gebruik word vir die volgende:

 • Om u bestelling van die maandelikse Kardoes te verwerk en te plaas
 • Om aflewering te reel van die Kardoes
 • Om u te kontak oor die status van u aflewering of u te kontak oor relevante informasie

Verandering aan Persoonlike Inligting:

Indien enige van die relevante informasie verander sedert u aangesluit het, bv. Die afleweringsadres, versoek ons u vriendelik om ons in kennis te stel en in staat te stel om ons rekords op te dateer en te verseker dat u steeds u maandelikse Kardoes betyds en by die regte adres kry.

Veiligheid van u Persoonlike Inligting:

Kokkedoor Kardoes verseker dat al u inligting veilig versamel en gestoor word.

Ons beveilig u inligting deur;

 • Toegang tot u persoonlike inligting te beperk
 • Opgedateerde tegnologie in plek te hou wat ongemagtigde toegang tot rekenaards verhoed
 • Verseker dat u Persoonlike Inligting vernietig word wanneer nie meer nodig is om dit op record te hou nie.

Kokkedoor Kardoes gebruik 128 - bit SSL (secure sockets layer) encryption tegnologie wanneer ons finansiële details verwerk. 128-bit SSL encryption word gereken dat dit een triljoen jaar sal neem om deur te breek, en is die industrie standaard.

Bekendmaking van Peroonlike Inligting:

Ons sal geensins enige van u persoonlike inligting met enige ander organisasie deel, behalwe die relevante inligting benodig om bv. Die vervoermaatskappy in staat te stel om u maandelikse Kardoes af te lewer.

In buitegewone omstandighede mag dit vereis word da tons sekere persoonlike inligting moet openbaar, waar grondige redes bestaan om bv. ‘n lewensgevaar te verhoed, of vir wetstoepassing doelwitte.

Ons is verbind om aan die Bevordering van toegang tot informasie Wet 2 van 2000 te voldoen..

Indien u enigins vermoed dat u privaatheid geskend is deur die Kokkedoor Kardoes span, kontak ons asb. By admin@kokkedoorkardoes.co.za en ons sal dringend daaraan aandag skenk.

Veranderinge aan die Privaatheid Beleid:

Die Kokkedoor Kardoes behou die reg voor om te enige tyd bg. Beleid aan te pas en te verander. Enige veranderinge wat aangebring word, sal op die webtuiste publiseer word.

Klagtes oor die hantering van u inligting

Indien u om enige rede nie tevrede is met hoe ons u personlike inligting hanteer het of hoe ons ‘n klagte hanteer het nie, skakel ons gerus by admin@kokkedoorkardoes, en ons sal dringend ondersoek instel.